Uppmaning för ansökningar: 10:e Heidelberg Laurea

Unga forskare inom matematik och datavetenskap från hela världen kan ansöka om en av de 200 exklusiva platserna för att delta i Heidelberg Laureate Forum (HLF), en årlig nätverkskonferens. HLF erbjuder alla accepterade unga forskare en unik möjlighet att interagera med pristagarna av de mest prestigefyllda priserna inom områdena matematik och datavetenskap. Traditionellt deltar mottagarna av Abelpriset, ACM AM Turing Award, ACM Prize in Computing, Fields Medal, IMU Abacus Medal och Nevanlinna Prize i vetenskaplig dialog mellan generationer med unga forskare i Heidelberg, Tyskland.

Ansökningsperioden för 10:e HLF sträcker sig från den 11 november 2022 till den 11 februari 2023, midnatt vid sista ansökningsdag. Unga forskare i alla faser av sin karriär (Undergraduate/Pre-Master, Graduate PhD eller Postdoc) uppmuntras att fylla i och skicka in sina ansökningar via följande länk: http://application.heidelberg-laureate-forum.org.

Den 10:e HLF kommer att äga rum från 24 till 29 september 2023 (med en ung forskarregistrering som äger rum den 23 september). Detta framstående, mångsidiga evenemang kombinerar vetenskapliga, sociala och uppsökande aktiviteter i en unik atmosfär, driven av omfattande utbyte och vetenskaplig inspiration. Pristagarnas föreläsningar och diskussioner samt olika interaktiva programelement är några av Forumets grundläggande element, som levereras i en miljö som ger utrymme och tid för fritt utbyte.

Under det veckolånga evenemanget kommer unga forskare att få chansen att nätverka och utbyta idéer med sina kamrater – 200 av de smartaste hjärnorna från matematik och datavetenskap. De kommer också att ges den exklusiva möjligheten att på djupet få kontakt med sina vetenskapliga förebilder och få värdefulla insikter genom att interagera med pristagare i en oförmedlad och informell miljö. Som en ung forskare uttryckte det: “Att möta människorna bakom några av vår tids mest formidabla uppfinningar var en fenomenal upptäckt. Det som kanske var oväntat var hur varma och tillmötesgående dessa individer visade sig vara. Jag är tacksam över att ha fått den här möjligheten och för att ha delat den med kollegor som jag snart hoppas kunna kalla kollegor, medarbetare och vänner.”

Alla ansökningar som fylls i och lämnas in inom deadline granskas noggrant av en internationell expertkommitté för att säkerställa att de mest kvalificerade kandidaterna bjuds in. Det finns 100 platser tillgängliga för forskare från både matematik respektive datavetenskap. Alla sökande kommer att meddelas i slutet av april 2023 om huruvida de har valts ut eller inte.

För frågor angående kraven och ansökningsprocessen, vänligen kontakta Young Researchers Relations på: yr@heidelberg-laureate-forum.org

För mer information, besök:
www.heidelberg-laureate-forum.org

Bakgrund
Heidelberg Laureate Forum Foundation (HLFF) anordnar årligen Heidelberg Laureate Forum (HLF), en nätverkskonferens där 200 framstående unga forskare inom matematik och datavetenskap interagerar med mottagarna av de mest kända priserna inom sina områden. HLFF bildades och finansieras av den tyska stiftelsen Klaus Tschira Stiftung (KTS), som främjar naturvetenskap, matematik och datavetenskap. HLF:s vetenskapliga partner är Heidelberg Institute for Theoretical Studies (HITS) och Heidelberg University. HLF får också starkt stöd av de prisutgivande institutionerna: Association for Computing Machinery (ACM), International Mathematical Union (IMU) och Norska Vitenskapsakademien (DNVA).

Sökande förfrågningar
Sarah MacLeod
Martina Wagner
Relationer mellan unga forskare
Heidelberg Laureate Forum Foundation
yr@heidelberg-laureate-forum.org
Telefon: +49 6221 533-387

Pressförfrågningar
Nicole Schmitt
Nikolas A. Mariani
Kommunikationer
Heidelberg Laureate Forum Foundation
media@heidelberg-laureate-forum.org
Telefon: +49 6221 533-384

Internet: www.heidelberg-laureate-forum.org
Facebook: https://www.facebook.com/HeidelbergLaureateForum
Instagram: https://www.instagram.com/hlforum/
Twitter: https://twitter.com/HLForum
YouTube: www.youtube.com/LaureateForum
HLFF-blogg: http://scilogs.spektrum.de/hlf/
Flickr: https://www.flickr.com/photos/hlforum/albums


Varning: AAAS och EurekAlert! är inte ansvariga för riktigheten av nyhetsmeddelanden som publicerats på EurekAlert! genom bidragande institutioner eller för användning av någon information genom EurekAlert-systemet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *