Orange-pilled Green Basker Veteran – Bitcoin Magazine

Detta är en åsiktsledare av Adam R. Gebner, en examen från Green Basker och West Point.

De åsikter som uttrycks i det här stycket är enbart mina och återspeglar inte på något sätt officiell policy eller åsikter från den amerikanska armén eller det amerikanska försvarsdepartementet. Även om jag inte på något sätt är en författare, hoppas jag att fler tjänstemedlemmar genom att publicera detta överväger att arbeta i Bitcoin-industrin och Bitcoin-företag överväger att utöka sina ansträngningar för att anställa veteraner. Dessutom lär jag mig alltid mer om Bitcoin, hur det fungerar och det potentiella värdet det kan tillföra vår värld. Snälla låt mig veta var jag är utanför basen, tack!

.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *