Docent, datavetenskap, inriktning Algoritmer och komplexitetsteori jobb med KTH KUNLIGA TEKNISKA INSTITUTE

Assistent Prof. Datavetenskap, spec. Algoritmer & komplexitetsteori Kungliga Tekniska Högskolan, Skolan för elektroteknik och datavetenskap

Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm har vuxit till att bli ett av Europas ledande tekniska och tekniska universitet, samt ett centralt centrum för intellektuell talang och innovation. Vi är Sveriges största tekniska forsknings- och läroinstitution och hemvist för studenter, forskare och fakulteter från hela världen. Vår forskning och utbildning täcker ett brett område inklusive naturvetenskap och alla grenar av ingenjörsvetenskap, såväl som arkitektur, industriell förvaltning, stadsplanering, historia och filosofi.

Ämnesfält

Datavetenskap med inriktning mot algoritmer och komplexitetsteori

Ämnesbeskrivning

Ämnet består av grundläggande teoretisk datavetenskap. Detta täcker forskning inom alla områden av algoritmer och komplexitetsteori som kretskomplexitet, kombinatorisk optimering, kommunikationskomplexitet, distribuerade algoritmer, grafalgoritmer, kvantalgoritmer och beviskomplexitet.

plikter

I arbetet ingår forskning och handledning av doktorander inom ämnesområdet. Biträdande professorn förväntas upprätta och leda ett forskningsprogram, inklusive inrättande av en forskargrupp. Dessutom förväntas biträdande professorn attrahera forskningsmedel, och etablera industriellt och samarbete både nationellt och internationellt. I tjänsten ingår även utveckling och undervisning av kurser inom grund-, avancerad- och forskarnivå inom ämnesområdet.

Biträdande professorn ska ges möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och få en ackreditering som kan ge dem möjlighet att ta andra lärartjänster med högre behörighetskrav (se 4 kap. 12 a § högskoleförordningen). Efter ansökan kan biträdande professorn ansöka om befordran till docent enligt 4 kap 12 c § högskoleförordningen.

Behörighet

Behörig att anställas som biträdande professor är en person som avlagt doktorsexamen eller motsvarande forskningskompetens. Kandidater som uppfyllde dessa kvalifikationer inom fem år före ansökningsperiodens utgång bör prioriteras. Även andra kandidater kan komma i fråga om det finns synnerliga skäl för det. Med extraordinära skäl avses sjukdom, föräldraledighet eller liknande omständigheter.

Bedömningsgrunder

Bedömningsgrunderna för anställning som biträdande professor vid KTH framgår av KTH:s anställningsordning avsnitt 1.3 och gäller i förhållande till fastställd anställningsprofil.

Av högsta betydelse är att sökanden har

  • Forskningskompetens visad genom forskningspublikationer, konferensdeltagande, deltagande i forskningssamarbete och även andra åtaganden inom vetenskapssamhället som till exempel uppdrag som granskare eller expert.
  • möjlighet att kvalificera sig för en högre lärartjänst. Detta inkluderar möjligheten till självständig utveckling som forskare och lärare inom det aktuella ämnesområdet och även förmågan att etablera, granska och utveckla det aktuella forskningsområdet.

Av näst högsta betydelse är att sökanden har

  • intresse för och förståelse för pedagogisk utveckling inom det aktuella ämnesområdet
  • ett intresse för och förståelse för ledarskap i en akademisk miljö, tredje ledningens aktiviteter och medvetenhet om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskilt fokus på jämställdhet.
  • postdoc-besök vid annan forskningsmiljö än den sökande vid vilken den sökande disputerade. Erfarenhet från forsknings- och utvecklingsarbete inom industrin eller andra organisationer anses motsvara ett traditionellt postdoc-besök vid annan högskola.

Det är också relevant som sökanden har

Särskilda bedömningsgrunder för befordran till docent

Vid bedömning av en ansökan om befordran till docent ska den sökandes förmåga att självständigt initiera och bedriva forskning av hög vetenskaplig kvalitet, publicerad i internationella tidskrifter och konferenshandlingar, samt den sökandes förmåga att attrahera medel för forskningsverksamhet bedömas. Av största vikt är den sökandes förmåga att självständigt etablera nya samarbeten och forskningsinriktningar. Av största vikt är också den sökandes visade skicklighet i undervisning och handledning. Förmågan att undervisa på svenska är en merit som ges stor vikt vid ansökan om befordran.

Fackliga företrädare

Kontaktuppgifter till fackliga företrädare finns på KTH:s webbsida.

Ansökan

Din ansökan ska följa KTH:s CV-mall för anställning av lärare. Det är den sökandes ansvar att se till att ansökan är komplett enligt kraven i annons och CV-mall.

Din fullständiga ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdag, midnatt CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Logga in på KTH:s rekryteringssystem för att söka denna tjänst https://www.kth.se/sv/om/work-at-kth/lediga-jobb/what:job/jobID:508144/type:job/var: 4/ansök:1

Övrig

Tidsbegränsning: Anställningen är tillsvidare, dock högst sex år, och kan förlängas om det på grund av lärarens frånvaro på grund av sjukskrivning, föräldraledighet eller andra särskilda skäl krävs längre tid för att nå målen i mötet. Den sammanlagda förordnandetiden får dock inte överstiga åtta år. Anställningen är en del av Tenure Track-systemet vid KTH och biträdande professorn kan ansöka om befordran till fast docent.

För mer information om KTH:s bedömning, se Tillsättningsförfarande på KTH

Att sträva mot jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga för KTH och en given del av vår värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i rekryteringsprocessen läs här.

KTH Relocation erbjuder hjälp med att flytta och bosätta sig i Sverige och på KTH, läs gärna här.

Vi avböjer bestämt all kontakt med bemannings- och rekryteringsbyråer och jobbannonssäljare.

Ansvarsfriskrivning: Vid avvikelse mellan det svenska originalet och den engelska översättningen av jobbannonsen har den svenska versionen företräde.

Typ av anställning Tillfällighet längre än 6 månader Avtalstyp Heltid Första anställningsdagen Så snart som möjligt Lön Månadslön Antal tjänster 1 Heltidsanställning 100 % Ort Stockholms län Stockholms län Land Sverige Referensnummer VL-2022-0057 Kontakt

  • Karl Meinke, professor, karlm@kth.se
  • Sarah Kullgren, Tenure Track, tenuretrack@eecs.kth.se
  • Publicerad 1 november 2022 Sista ansökningsdatum 28 november 2022 23:59 CET

.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *