Den här FN-dagen firar vi hur FN stödjer miljön

Den 24 oktober firas FN-dagen, årsdagen av den dag 1945 då FN-stadgan trädde i kraft. Under de senaste 77 åren har FN arbetat för att upprätthålla internationell fred och säkerhet, främja sociala framsteg, förbättra levnadsstandarden och stödja mänskliga rättigheter. Inget av dessa mål kan uppnås utan att ta itu med den trippelplanetära krisen med klimatförändringar, förlust av natur och biologisk mångfald samt föroreningar och avfall.

FN – både genom FN:s miljöprogram (UNEP) och en mängd andra organ och konventioner – arbetar för att lösa de mest pressande globala miljöutmaningarna som mänskligheten står inför. Här är fem sätt som FN gör det på.

Inger Andersen, UNEP:s verkställande direktör öppnar FN:s miljöförsamling i Nairobi, Kenya (2022). Foto: UNEP/Duncan Moore

Främja multilateralism

Multilateralism står i centrum för FN:s miljöarbete. Miljöfrågor – från föroreningar till torka till utsläpp – respekterar inte gränser, och därför är det viktigt att deras lösningar är globala. UNEP har stött arbetet med att skydda miljön i 50 år. Senast underlättade det en milstolpe resolution som antogs i mars 2022 vid FN:s miljöförsamling, för att skapa ett bindande internationellt avtal för att stoppa plastföroreningar. I juli deklarerade FN:s generalförsamling att alla på planeten har rätt till en hälsosam miljö, en deklaration som borde hjälpa miljöaktivister att utmana ekologiskt destruktiva strategier och projekt. Båda dessa beslut visar vad som är möjligt när regeringar samarbetar.

En elefant på ett fält
En elefant som betar vid Maasai Mara i Kenya. Vissa arter av afrikanska elefanter ingår i konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter. Foto: UNEP/Duncan Moore

Att behålla miljö under översyn

Vetenskap är centralt för miljöarbete. Den informerar politiken och säkerställer att de beslut som fattas får de mest långtgående effekterna. Som den ledande globala miljömyndigheten administrerar eller tillhandahåller UNEP sekretariatsfunktioner för 15 multilaterala miljöavtal och andra enheter, inklusive konventionen om biologisk mångfald, konventionen om internationell handel med hotade arter och konventionen om bevarande av migrerande arter av vilda djur. UNEP var också med och grundade Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 1988, som förser beslutsfattare med regelbundna vetenskapliga bedömningar av klimatförändringar, dess konsekvenser och potentiella framtida risker, samt lägger fram anpassnings- och begränsningsalternativ. IPCC-rapporter är grunden för att länder runt om i världen vidtar klimatåtgärder. UNEP:s kännetecken Emissions Gap Report och Adaptation Gap Report kartlägger också mänsklighetens framsteg i att motverka klimatförändringar.

En kvinnlig ledare för ursprungsbefolkningen.
Nemonte Nenquimo, UNEP Champion of the Earth och Waorani-ledare från Ecuadorianska Amazonas har lett kampen för att skydda hennes hem från avskogning. Foto: Jerónimo Zúñiga /Amazon Frontlines via Reuters

Att öka medvetenheten

Att ge information om de utmaningar som miljön står inför är avgörande för att skapa allmänhetens stöd för förändring. För att öka medvetenheten driver UNEP ett antal kampanjer, många kopplade till specifika datum. Dessa inkluderar världsmiljödagen, den internationella dagen för ren luft för blå himmel och den internationella dagen för medvetenhet om matförlust och matavfall. De årliga utmärkelserna för UN Champions of the Earth uppmärksammar också människor och företag som hjälper till att ta itu med världens mest angelägna miljöfrågor.

Två män installerar solpaneler på ett tak
Solpaneler, en gåva från Indien, installeras på FN:s tak i New York. Foto: UN Photo/Mark Garten

Hållbar verksamhet

Det är viktigt att FN inte drar sig för sina egna miljöåtaganden, och därför släpper de varje år sin Greening the Blue-rapport. Detta UNEP-ledda initiativ kartlägger FN:s övergång mot större hållbarhet i förvaltningen av dess anläggningar och verksamhet. FN:s miljöledningsgrupp arbetar också för att förbättra FN:s interna miljö- och hållbarhetspolicyer.

En ung kvinnlig aktivist håller en banderoll.
Varje år uppmärksammar FN:s partikonferens för klimatförändringar (COP) den pågående klimatkrisen. Foto: Reuters

Integrering av miljön

FN arbetar med en mängd organisationer och koalitioner för att sätta miljön i centrum. The Climate and Clean Air Coalition, till exempel, syftar till att påskynda snabba minskningar av kortlivade klimatföroreningar för att skydda människors hälsa, jordbruk och miljön.

.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *