Brookfields utveckling anstränger frivilliga brandmän, EMS

BROOKFIELD — Under påfrestningen av rekordstora samtalsvolymer till Brookfield EMS-besättningar och stadens frivilliga brandmän, chef Andrew Ellis från Brookfield Volunteer Fire Co. 1 ville komma i förväg när han informerade styrelsen om att hans avdelning behöver mer resurser — närmare bestämt en fjärde ambulans — för att hålla jämna steg med ökade servicekrav som en våg av ny kommersiell och tät bostadsutveckling medför. .

“Vi måste planera framåt,” sa Ellis och tillade att han inte ville att stadens tjänstemän skulle känna sig “blinda” under budgetcykeln. “Eftersom tiden är inne har det skett mycket utveckling och det är ett direkt resultat av vad som händer hos oss.”

Med hänvisning till diskussioner om behovet av “vissa förändringar” som hållits under “flera år” med nuvarande och tidigare stadsförvaltningar, sa chefen, “samtalsnumren som vi svarar på har blivit astronomiska.”

Enligt uppgifter från avdelningen svarade brandmän på 928 brandanrop 2021 jämfört med 1 038 2022 i november. 7, med åtta och en halv “upptagna veckor” kvar på året för avdelningen, rapporterade Ellis.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *